ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ยินดีต้อนรับสู่โรงเรียนอนุบาลญาริดาค่ะ ขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามาเยี่ยมเยือนเราค่ะ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สามารถสอบเข้าศึกษาต่อชั้น ม.1 ห้องเรียนปกติทั่วไป 09 เม.ย. 62
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สอบ O-NET ได้ 100 คะแนนเต็ม 25 มี.ค. 62
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สามารถสอบเข้าศึกษาต่อชั้น ม.1 25 มี.ค. 62
พิธีมอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อย ปีการศึกษา 2561 06 มี.ค. 62
ปัจฉิมนิเทศ นักเรียนชั้นป.6 ปีการศึกษา 2561 26 ก.พ. 62
เข้าร่วมงานกีฬาครูโรงเรียนเอกชนจังหวัดอุดรธานี 23 ก.พ. 62
กิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือสำรอง 21 ก.พ. 62
เชิญร่วมกิจกรรมวันมาฆบูชา 17 ก.พ. 62
ประกาศหยุดเรียน 1 วัน 11 ก.พ. 62
กิจกรรมโครงการ"วันเด็กแห่งชาติ" 08 ม.ค. 62
มุมนักเรียน
วิดีทัศน์กิจกรรมของนักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 3 รุ่นที่ 16
วิดีทัศน์กิจกรรมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 รุ่นที่ 11
การแสดงชุดรักข้ามคลอง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่5
การแสดง ชุดญาริดาอาเซียน โรงเรียนอนุบาลญาริดา
แปรอักษร

                                             s Update มุมนักเรียน j


ในหลวงของแผ่นดิน แปรอักษร โรงเรียนอนุบาลญาริดา


ข่าวการศึกษา
แบบสำรวจความคิดเห็น
อะไรที่เป็นปัจจัยสำคัญที่สุดในการเลือกโรงเรียนให้กับบุตรหลานของท่าน
ชื่อเสียงของโรงเรียนในอดีต
ความสะอาดของโรงเรียน
อยู่ใกล้ที่พักอาศัย
ค่าใช้จ่ายต่อเทอม
ผลงานของนักเรียน
เน้นภาษาต่างประเทศ
คุณครูมีมารยาทดี อ่อนน้อม
มีการบริการผู้ปกครองที่ดี
มีเทคโนโลยีที่ทันสมัย
ห้องเรียนติดแอร์
ดูผลโหวด
รับเรื่องร้องเรียน