ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
09 มิ.ย. 65 พิธีไหว้ครู และกิจกรรมประชาธิปไตยในโรงเรียน
พิธีไหว้ครู

จัดขึ้นโดยปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด 19 อย่างเคร่งครัด 
ณ ห้องเรียนทุกห้องเรียน 
เวลา 09.00-12.00 น.

------------------------------------------------------
กิจกรรมประชาธิปไตยในโรงเรียน

กิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565

ณ โรงเรียนอนุบาลญาริดา เวลา 13.00-15.00 น.
แต่งกายด้วยชุดนักเรียน
10 เม.ย. 64 พิธีมอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อย ประจำปีการศึกษา 2563
10 เมษายน 2564
พิธีมอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อย ประจำปีการศึกษา 2563
08 เม.ย. 64 ปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 รุ่นที่ 13
8 เมษายน 2564
พิธีปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 รุ่นที่ 13
ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลญาริดา

เลิกเรียนเวลา 12.00 น 
05 เม.ย. 64 ถึง 08 เม.ย. 64 สอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
วันที่ 5, 7, 8 เมษายน 2564
นักเรียนทุกระดับชั้นสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2563
24 มี.ค. 64 สอบ NT นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
วันพุธที่ 24 มีนาคม 2564
สอบ NT นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ณ สนามสอบโรงเรียนอนุบาลญาริดา

** ชั้นอนุบาล และ ป.1-2, ป.4-6 หยุดเรียน
เนื่องจากคณะครูไปปฏิบัติหน้าที่กรรมการคุมสอบ NT
13 มี.ค. 64 สอบ O-NET นักเรียนชั้น ป.6
วันเสาร์ที่ 13 มีนาคม 2564
สอบ O-NET นักเรียนชั้น ป.6
ณ สนามสอบโรงเรียนอนุบาลญาริดา
09 มี.ค. 64 สอบ RT นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
วันอังคารที่ 9 มีนาคม 2564
สอบ RT นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ณ สนามสอบโรงเรียนอนุบาลญาริดา

** ระดับชั้นอื่น ๆ เรียนตามปกติ
06 มี.ค. 64 กิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือสามัญ
กิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือสามัญ 
ชั้น ป.4 - ป.6
ในวันเสาร์ที่ 6 มีนาคม 2564
ตั้งแต่เวลา 08.00 - 15.00 น.
ณ โรงเรียนอนุบาลญาริดา
23 ก.พ. 64 ถึง 24 ก.พ. 64 สอบเก็บคะแนนกลางภาคเรียนที่ 2/2563
ระดับชั้นประะถมศึกษา สอบเก็บคะแนนกลางภาคเรียนที่ 2/2563
เลิกเรียนเวลา 15.00 น.
29 พ.ย. 62 วันตรวจเขตพื้นที่ 5ส
18 พ.ย. 62 ทัศนศึกษาช่วงชั้นที่ 2
14 พ.ย. 62 ทัศนศึกษาช่วงชั้นที่ 1
12 พ.ย. 62 ทัศนศึกษาปฐมวัย
11 พ.ย. 62 กิจกรรมวันลอยกระทง
08 พ.ย. 62 กิจกรรม Big Cleaning Day
04 พ.ย. 62 วันเปิดภาคเรียนที่ 2/2562
23 ต.ค. 62 วันปิยมหาราช
14 ต.ค. 62 หยุดชดเชยวันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่ 9
09 ต.ค. 62 ถึง 11 ต.ค. 62 สอบปลายภาคเรียนที่ 1
04 ต.ค. 62 พื้นที่ ๕ส ยอดเยี่ยม ภาคเรียนที่ ๑
28 ก.ย. 62 ถึง 30 ก.ย. 62 แข่งขันทักษะระดับเขตพื้นที่
27 ก.ย. 62 วันตรวจเขตพื้นที่ 5ส
12 ก.ย. 62 ถึง 13 ก.ย. 62 แข่งขันทักษะระดับกลุ่มเครือข่าย
03 ก.ย. 62 วันตรวจเขตพื้นที่ 5ส
28 ส.ค. 62 วันตรวจเขตพื้นที่ 5ส
22 ส.ค. 62 โครงการนักวิทยาศาสตร์น้อย
21 ส.ค. 62 ถึง 23 ส.ค. 62 รับการประเมินภายนอกรอบ 4
14 ส.ค. 62 วันตรวจเขตพื้นที่ 5ส
12 ส.ค. 62 หยุดวันแม่แห่งชาติ
09 ส.ค. 62 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
08 ส.ค. 62 กิจกรรมวันอาเซียน
29 ก.ค. 62 หยุดชดเชยวันเฉลิมพระชนม์ ร.10
26 ก.ค. 62 กิจกรรมวันเฉลิมพระชนม์ ร.10
26 ก.ค. 62 วันตรวจเขตพื้นที่ 5ส
17 ก.ค. 62 หยุดวันเข้าพรรษา
16 ก.ค. 62 หยุดวันอาสาฬหบูชา
15 ก.ค. 62 กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา
11 ก.ค. 62 วันตรวจเขตพื้นที่ 5ส
01 ก.ค. 62 พิธีปฏิญาณตนและสวนสนาม
26 มิ.ย. 62 กิจกรรมวันสุนทรภู่
13 มิ.ย. 62 กิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562
ชุดนักเรียน
13 มิ.ย. 62 วันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562
ชุดนักเรียน
31 พ.ค. 62 กิจกรรมเนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก
25 พ.ค. 62 ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2560
17 พ.ค. 62 กิจกรรม Big Cleaning Day ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
17 พ.ค. 62 กิจกรรมวันวิสาขบูชา
16 พ.ค. 62 เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ชุดนักเรียน
11 พ.ค. 62 ประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1
31 มี.ค. 62 ปิดภาคเรียนที่ 2/2561
31 มี.ค. 62 พิธีรับวุฒิบัตรนักเรียน
29 มี.ค. 62 โครงการปัจฉิมนิเทศ
25 มี.ค. 62 ถึง 27 มี.ค. 62 สอบประเมินผลภาคเรียนที่ 2/2561 (ป.1-ป.5)
11 มี.ค. 62 ถึง 13 มี.ค. 62 สอบประเมินผลภาคเรียนที่ 2/2561 (ป.6)
08 มี.ค. 62 กิจกรรมประกวดพื้นที่ 5ส ยอดเยี่ยม(2/2561)
01 มี.ค. 62 ถึง 30 มี.ค. 62 โครงการสานสัมพันธ์บ้านและโรงเรียน
18 ก.พ. 62 กิจกรรมวันมาฆบูชา
15 ก.พ. 62 ถึง 16 ก.พ. 62 กิจกรรมเดินทางไกลและอยู่ค่าย พักแรมลูกเสือ-เนตรนารี
14 ก.พ. 62 โครงการเดินทางไกลลูกเสือสำรอง
04 ม.ค. 62 โครงการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ครูและบุคลากร
02 ม.ค. 62 ถึง 04 ม.ค. 62 โครงการแข่งขันกีฬาและนันทนาการของนักเรียนภายในโรงเรียน (ปฐมวัย)
02 ม.ค. 62 ถึง 04 ม.ค. 62 โครงการแข่งขันกีฬาและนันทนาการของนักเรียนภายในโรงเรียน (ประถม)
28 ธ.ค. 61 กิจกรรมทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่
25 ธ.ค. 61 กิจกรรมวันคริสต์มาส
14 ธ.ค. 61 ถึง 15 ธ.ค. 61 โครงการ English Camp
07 ธ.ค. 61 กิจกรรมวันรัฐธรรมนูญ
04 ธ.ค. 61 กิจกรรมวันชาติไทย
22 พ.ย. 61 วันลอยกระทง
13 พ.ย. 61 ถึง 14 พ.ย. 61 โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ช่วงชั้นที่ 2
08 พ.ย. 61 ถึง 09 พ.ย. 61 โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ช่วงชั้นที่ 1
06 พ.ย. 61 ถึง 07 พ.ย. 61 โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ปฐมวัย
02 พ.ย. 61 โครงการส่งเสริมเอกลักษณ์สถานศึกษา กิจกรรม Big cleaning day (2/2561)
01 พ.ย. 61 เปิดภาคเรียนที่ 2/2561
23 ต.ค. 61 กิจกรรมวันปิยมหาราช
10 ต.ค. 61 ถึง 12 ต.ค. 61 สอบประเมินผลภาคเรียนที่ 1
05 ต.ค. 61 โครงการส่งเสริมเอกลักษณ์สถานศึกษา กิจกรรมประกวดพื้นที่ 5ส ยอดเยี่ยม(1/2561)
18 ก.ย. 61 ถึง 19 ก.ย. 61 แข่งขันศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 68
14 ส.ค. 61 ถึง 18 ส.ค. 61 โครงการมหัศจรรย์วิทยาศาสตร์น่ารู้
14 ส.ค. 61 ถึง 18 ส.ค. 61 กิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์
10 ส.ค. 61 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
08 ส.ค. 61 โครงการครูหนูน้อยอาเซียน
08 ส.ค. 61 โครงการครูจงมือหนูสู่อาเซียน
03 ส.ค. 61 โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน
31 ก.ค. 61 กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ
26 ก.ค. 61 กิจกรรมวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา
26 ก.ค. 61 กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10
29 มิ.ย. 61 วันสถาปนาลูกเสือ
26 มิ.ย. 61 กิจกรรมต่อต้านยาเสพติดโลก
26 มิ.ย. 61 กิจกรรมวันสุนทรภู่
14 มิ.ย. 61 วันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561
14 มิ.ย. 61 กิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน ปีการศึกษา 2561

31 พ.ค. 61 กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก

18 พ.ค. 61 กิจกรรม Big Cleaning Day ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2561

16 พ.ค. 61 เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

ชุดนักเรียน
31 มี.ค. 61 พิธีรับวุฒิบัตรนักเรียน
31 มี.ค. 61 ปิดภาคเรียนที่ 2/2560
29 มี.ค. 61 โครงการปัจฉิมนิเทศ
26 มี.ค. 61 ถึง 28 มี.ค. 61 สอบประเมินผลภาคเรียนที่ 2/2560 (ป.1-ป.5)
16 มี.ค. 61 กิจกรรมประกวดพื้นที่ 5ส ยอดเยี่ยม(2/2560)
12 มี.ค. 61 ถึง 14 มี.ค. 61 สอบประเมินผลภาคเรียนที่ 2/2560 (ป.6)
01 มี.ค. 61 ถึง 30 มี.ค. 61 โครงการสานสัมพันธ์บ้านและโรงเรียน
28 ก.พ. 61 กิจกรรมวันมาฆบูชา
23 ก.พ. 61 ถึง 24 ก.พ. 61 กิจกรรมเดินทางไกลและอยู่ค่าย พักแรมลูกเสือ-เนตรนารี
22 ก.พ. 61 โครงการเดินทางไกลลูกเสือสำรอง
06 ม.ค. 61 โครงการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ครูและบุคลากร
05 ม.ค. 61 โครงการแข่งขันกีฬาและนันทนาการของนักเรียนภายในโรงเรียน
05 ม.ค. 61 โครงการแข่งขันกีฬาและนันทนาการของนักเรียนภายในโรงเรียน (ปฐมวัย)
29 ธ.ค. 60 กิจกรรมทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่
25 ธ.ค. 60 กิจกรรมวันคริสต์มาส
22 ธ.ค. 60 ถึง 23 ธ.ค. 60 โครงการEnglish Camp
21 ธ.ค. 60 ถึง 22 ธ.ค. 60 โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ช่วงชั้นที่ 2
09 ธ.ค. 60 กิจกรรมวันรัฐธรรมนูญ
04 ธ.ค. 60 กิจกรรมวันพ่อ
10 พ.ย. 60 ถึง 10 ต.ค. 60 กิจกรรม Big cleaning day (2/2560
03 พ.ย. 60 วันลอยกระทง
01 พ.ย. 60 เปิดภาคเรียนที่ 2/2560
23 ต.ค. 60 กิจกรรมวันปิยมหาราช
11 ต.ค. 60 ถึง 13 ต.ค. 60 สอบประเมินผลภาคเรียนที่ 1
06 ต.ค. 60 กิจกรรมประกวดพื้นที่ 5ส ยอดเยี่ยม(1/2560)
19 ก.ย. 60 ถึง 21 ก.ย. 60 แข่งขันงานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่67
14 ก.ย. 60 โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ปฐมวัย
14 ก.ย. 60 ถึง 18 ก.ย. 60 กิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์
11 ส.ค. 60 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
08 ส.ค. 60 โครงการหนูน้อยอาเซียน
29 ก.ค. 60 กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ
27 ก.ค. 60 กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่10
20 ก.ค. 60 ถึง 21 ก.ค. 60 โครงการหนูน้อยตาวิเศษ
07 ก.ค. 60 โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน
07 ก.ค. 60 กิจกรรมวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา
03 ก.ค. 60 ถึง 31 ก.ค. 60 โครงการหนูน้อยรักการอ่าน