ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
Warm welcome to website of Yarida's school. Thank you for your visiting.
Annoucement
14/07/2020
12/02/2020
10/02/2020
04/02/2020
04/02/2020
24/12/2019
14/11/2019
10/11/2019
29/10/2019
11/09/2019
Activity
Kids Show
การแสดง ชุดญาริดาอาเซียน โรงเรียนอนุบาลญาริดา26/06/2557: เต้นอ๊อดแอดในวันต่อต้านยาเสพติดโลก

sUpdate มุมนักเรียนj


ในหลวงของแผ่นดิน แปรอักษร โรงเรียนอนุบาลญาริดา


Education News
รับสมัครนักเรียนออนไลน์
The poll
อะไรที่เป็นปัจจัยสำคัญที่สุดในการเลือกโรงเรียนให้กับบุตรหลานของท่าน
ชื่อเสียงของโรงเรียนในอดีต
ความสะอาดของโรงเรียน
อยู่ใกล้ที่พักอาศัย
ค่าใช้จ่ายต่อเทอม
ผลงานของนักเรียน
เน้นภาษาต่างประเทศ
คุณครูมีมารยาทดี อ่อนน้อม
มีการบริการผู้ปกครองที่ดี
มีเทคโนโลยีที่ทันสมัย
ห้องเรียนติดแอร์
ดูผลโหวด
รับเรื่องร้องเรียน
รับเรื่องร้องเรียน