ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

นางสาววรรณ์วิษา ไชยคำ

หัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2

นายสิทธิชัย หุงฮวล