ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
เกียรติประวัติ
รางวัลโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเหรียญทอง ปีการศึกษา 2557