ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ยินดีต้อนรับสู่โรงเรียนอนุบาลญาริดาค่ะ ขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามาเยี่ยมเยือนเราค่ะ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญร่วมกิจกรรมในโครงการ "นักวิทยาศาสตร์น้อย" 16 ส.ค. 62
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 13 ส.ค. 62
กิจกรรมงานสัปดาห์อาเซียน 13 ส.ค. 62
กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา 12 ก.ค. 62
วันต่อต้านยาเสพติดโลก 25 มิ.ย. 62
กิจกรรมวันสุนทรภู่ 25 มิ.ย. 62
กิจกรรมวันไหว้ครูและการเลือกตั้งประธานนักเรียน 12 มิ.ย. 62
กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก 2562 27 พ.ค. 62
ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่1/2562 24 พ.ค. 62
กิจกรรม Big Cleaning Day ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 17 พ.ค. 62
มุมนักเรียน
วิดีทัศน์กิจกรรมของนักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 3 รุ่นที่ 16
วิดีทัศน์กิจกรรมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 รุ่นที่ 11
การแสดงชุดรักข้ามคลอง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่5
การแสดง ชุดญาริดาอาเซียน โรงเรียนอนุบาลญาริดา
แปรอักษร

                                             s Update มุมนักเรียน j


ในหลวงของแผ่นดิน แปรอักษร โรงเรียนอนุบาลญาริดา


ข่าวการศึกษา
แบบสำรวจความคิดเห็น
อะไรที่เป็นปัจจัยสำคัญที่สุดในการเลือกโรงเรียนให้กับบุตรหลานของท่าน
ชื่อเสียงของโรงเรียนในอดีต
ความสะอาดของโรงเรียน
อยู่ใกล้ที่พักอาศัย
ค่าใช้จ่ายต่อเทอม
ผลงานของนักเรียน
เน้นภาษาต่างประเทศ
คุณครูมีมารยาทดี อ่อนน้อม
มีการบริการผู้ปกครองที่ดี
มีเทคโนโลยีที่ทันสมัย
ห้องเรียนติดแอร์
ดูผลโหวด
รับเรื่องร้องเรียน