คณะผู้บริหาร

นางสาวญาริดา พุทธิ
Licensee
อีเมล์ : yarida@yarida.ac.th

นายณัฐ จันทร์อรุณ
General Manager
หัวหน้าคณะผู้บริหาร
อีเมล์ : nat.janaroon@yarida.ac.th

นางสาวญาริดา พุทธิ
School Manager
เบอร์โทร : 042-282946-7
อีเมล์ : ัyarida@yarida.ac.th

นางสาวญาริดา พุทธิ
School Director
เบอร์โทร : 0832855990
อีเมล์ : yarida@yarida.ac.th

นางจิตรลดา ซาเตา
Head of Academic Administration
ครูประจำชั้น
เบอร์โทร : 042 282 946

นางสาวจุฑารัตน์ ปราบพาล
Head of General Administration
เบอร์โทร : 042 282 946
อีเมล์ : ๋่่jutharat.prabpal@yarida.ac.th

นายอดิศักดิ์ จันทร์ชา
Head of Personnel Administration
เบอร์โทร : 042 282 946
อีเมล์ : adisak.chancha@yarida.ac.th

นางชิยาวีร์ ศรีมงคล
Head of Budget Administration
เบอร์โทร : 042 282 946
อีเมล์ : chiyawee.srimongkol@yarida.ac.th