รับเรื่องร้องเรียน
โรงเรียนอนุบาลญาริดา
269/2 ถนนชนบทบำรุง ซอยนราภิรักษ์   ตำบลบ้านผือ  อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี 41160
เบอร์โทรศัพท์ 042282946, 042282947
Email : yarida@yarida.ac.th


กรอกแบบฟอร์ม
เรื่องร้องเรียน :
รายละเอียด :
ชื่อผู้ร้องเรียน :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :