ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สามารถสอบเข้าเรียนต่อชั้น ม.1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สามารถสอบเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ดังนี้ค่ะ
1️⃣ เด็กชายสรวิชญ์ ลิม
2️⃣ เด็กหญิงกฤติยาภรณ์ ศรีสุโคตร
3️⃣ เด็กหญิงณิชา เทพวารินทรามาศ
4️⃣ เด็กชายอนุชิต เครือศิริโรจน์
5️⃣ เด็กหญิงธิติมาพร เฉียบแหลม
6️⃣ เด็กชายธนกร สมทิพย์
7️⃣ เด็กชายพงษ์ภินันต์ บุญธรรม
8️⃣ เด็กหญิงสุภาวิณี ภูขำ
โพสเมื่อ : 29 มี.ค. 2564,00:00   อ่าน 517 ครั้ง