มุมนักเรียน
การแสดง ชุดญาริดาอาเซียน โรงเรียนอนุบาลญาริดา (อ่าน 40) 18 มี.ค. 63
วิดีทัศน์กิจกรรมของนักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 3 รุ่นที่ 16 (อ่าน 91) 01 เม.ย. 62
วิดีทัศน์กิจกรรมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 รุ่นที่ 11 (อ่าน 100) 01 เม.ย. 62
การแสดงชุดรักข้ามคลอง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่5 (อ่าน 119) 01 เม.ย. 62
26/06/2557: เต้นอ๊อดแอดในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (อ่าน 4711) 30 มิ.ย. 57
15/10/2555: พี่สอนน้องเต้น Gangnam Style (อ่าน 1602) 30 มิ.ย. 57